Archiv
Galerie

Alžběta Šlapánková
P1020166.JPG

Výstavy

            V sobotu dne 26.6.2010 , za krásného slunečného dne ,se sešli členové panenkářského klubu a klubu  rodáků ze Zruče spolu s řadou pozvaných hostů a dalších přátel obou klubů, aby slavnostně zahájili stálou výstavu panenek a medvídků na zámku ve Zruči nad Sázavou.

Čekání na slavnostní okamžik zahájení výstavy si krátili návštěvníci poslechem hudební skupiny pana Hromadníka. Na nádvoří bylo několik stánků s výrobky členů klubu panenek, stánek s keramikou , s občerstvením apod.

            Bezmála devětset panenek v načančaných oblečcích a pětset medvídků, řada krásných kočárků, pokojíčků a dalších exponátů včetně vzácných darů čekalo na své první návštěvníky.

Pan Petr Hanč, potomek rodu Kryštofa Hložka ze Žampachu v dobovém kostýmu spolu s přítelkyní Zuzankou přestřihli pásku a první návštěvníci mohli vyjet výtahem nebo vystoupat do třetího patra a začít s prohlídkou .

V předsálí výstavy Vás uvítají medvídci různých značek,velikostí, barev i tvarů. Starší medvídci jsou uloženi ve vitrínách, další sedí v kočárcích, na zemi nebo na stupních. Při vstupu do první místnosti Vás upoutá expozice panenek z Japonska – dar japonské firmy ASMO městu. Spolu s řadou doprovodných exponátů tvoří hezký komplet. Najdete zde dále panenky české v krojích i bez , z bývalé NDR, ze Sovětského svazu, ze Slovenska, Maďarska, ale také z Ameriky, Francie, Holandska a řady dalších zemí.

Ze zasvěcených úst  vedoucí klubu panenek a autorky výstavy v jedné osobě, paní Aleny Zemanové, se dozvíte zajímavosti o původu některých exponátů. Tak například v jedné z vitrínek je malý modrý dětský kufřík, šitý papírový nábytek i panenka s výbavičkou oblečků. Velmi jemná a pečlivá práce maminky a malé holčičky, které si krátily čas strávený v krytu v době II.světové války.

Projdete malou chodbičkou, kde jsou umístěny staré šicí stroje a vstoupíte do další místnosti. Další panenky – miminka a kočárky nad kterými žasnete. V této místnosti je kout , ve kterém se „uzdravují „  nemocné panenky, dílna, ve které vznikají nové modely a kde si můžete objednat nebo přímo zakoupit výrobky členů klubu..

            Po prohlídce se návštěvníci odebrali do sálu, kde bylo připraveno pohoštění a několik řečníků vystoupilo s hodnocením výstavy i muzea. Před volnou zábavou vystoupil  vedoucí klubu rodáků, pan starosta, paní ředitelka muzea, vedoucí kulturního centra a další. Všichni hodnotili práci nadšenců, kteří se zasloužili nejen o stálou výstavu panenek a medvídků, ale také hovořili o tom jak vznikalo muzeum i jednotlivé expozice na zámku. Bylo příjemné poslechnout si pochvalnou řeč pana starosty. Každý, kdo se tohoto dne zúčastnil, určitě nelitoval. Stejně jako parta nadšených rodáků a jejich přátel budovala muzeum, tak i  členky klubu včetně svých přátel a rodinných příslušníků budovaly expozici panenek a medvídků. Jen dobrou a vzájemnou spoluprací mohla být zahájena stálá výstava  a současně spuštěny internetové stránky klubu. Nezbývá než všem touto cestou ještě jednou poděkovat a celému zámku popřát hodně spokojených návštěvníků.

Snímky z nádvoří zámku před zahájením výstavy a snímky z vlastní výstavy jsou umístěny v galerii.

Autorky textu a fotografií členky klubu Panenky ČR Jana a Věra.

Stálá expozice a galerie na zámku ve Zruči nad Sázavou

Klub připravuje otevření stále expozice a galerie na zámku ve Zruči nad Sázavou. Ode dne  26.června 2010 si může každý návštěvník zámku expozici i galerii prohlédnout. Expozice je rozdělena na následující části :

- výstavní část

Zde jsou vystaveny panenky, medvídci, kočárky i další doplňky od roku 1890 do současnosti. Panenky a medvídci pocházejí ze sbírek členek klubu. Uvidíte ale také panenky restaurované, které byly nalezeny značně poškozené, nebo se Vám představí panenky a medvídci darované především návštěvníky našich výstav.

Zajímavostí expozice  je kolekce originálních panenek z Japonska věnovaných firmou ASMO z Japonska, která působí ve Zruči nad Sázavou.

Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, patří poděkování a srdečné pozvání k návštěvě výstavy. Vaše  návštěva panenek nás obzvláště potěší.

Součástí výstavy je také ukázka prací našich členek, které ručně šijí panenky a medvídky, originální oblečení, ručně zhotovují  kroje a filmové kostýmy pro panenky.

- atelier

Seznamuje s výrobou a restaurováním panenek a pro zájemce o tuto činnost budou pořádány kurzy.

- nemocnice pro panenky a medvídky

V této části si můžete nechat opravit Vaši „nemocnou“ nebo chcete-li poškozenou panenku nebo medvídka.

- butik pro panenky a medvídky

Prodejna všeho co mohou panenky a medvídci potřebovat k doplnění nebo pořízení výbavičky. Je zde  možné zakoupit sbírkovou panenku či ručně vyrobeného medvídka.